Recursos: Residencia, Centro Menores Chavea, y CEE Servilar

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA CONDUCTA SUICIDA EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES: VIDA, VIXILANTES DE AXUDA.

Publicado: 11 de julio de 2022, 13:11
  1. Programas
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA CONDUCTA SUICIDA EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES: VIDA, VIXILANTES DE AXUDA.

Consellería de Sanidade / Sergas

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A)

LIÑA V: Programas de prevención del suicidio en población general, trastornos mental y adictivos - Programas de prevención selectiva sobre la población en riesgo.

Obxectivo xeral:

Mejorar la prevención y detección de depresión y conducta autolítica en adolescentes y adultos jóvenes.


Calendario: 01/06/2022 a 31/12/2022

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA CONDUCTA SUICIDA EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES: VIDA, VIXILANTES DE AXUDA. - Imagen 1

Noticias relacionadas

Programa CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO 2 jul

Programa CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO

02/07/2024 Programas
Programa de atención domiciliaria a persoas con Trastorno Mental Grave e as súas persoas achegadas.
Programa de PROMOCIÓN DO USO RESPONSABLE DAS TECNOLOXÍAS PARA A RELACIÓN, A INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TRIC), DIRIXIDO ÁS FAMILIAS E Á CONTORNA EDUCATIVA DOS MENORES CON IDADES COMPRENDIDASENTRE 10 E 16 ANOS “PROTEXE-TEC” 2 jul

Programa de PROMOCIÓN DO USO RESPONSABLE DAS TECNOLOXÍAS PARA A RELACIÓN, A INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TRIC), DIRIXIDO ÁS FAMILIAS E Á CONTORNA EDUCATIVA DOS MENORES CON IDADES COMPRENDIDASENTRE 10 E 16 ANOS “PROTEXE-TEC”

02/07/2024 Programas
Educación, formación e sensibilización das familias e persoal educativo, no uso seguro e responsable das TRICs, de cara á detección e prevención de adiccións tecnolóxicas.
Programa VIDA-P: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS VIGILANTES DE AYUDA 2 jul

Programa VIDA-P: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS VIGILANTES DE AYUDA

02/07/2024 Programas
Formación a profesionales sociosanitarios/as de entidades sociales de Galicia en prevención, intervención y posvención de la Conducta Suicida.