Recursos: Residencia, Centro Menores Chavea, y CEE Servilar

PROGRAMA DE APOIO A INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC

Publicado: 12 de julio de 2022, 13:09
  1. Programas
PROGRAMA DE APOIO A INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC

PROGRAMA DE APOIO A INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC


O programa consiste na execución  dun plan de apoio á inclusión sociolaboral, destinado a  incrementar a empregabilidade das persoas con enfermidade mental, mediante itinerarios de transición ao emprego.
Trátase de formar a persoas con enfermidade mental en competencias clave, facendo especial incapé no ámbito da alfabetización dixital. 


Financiado pola Consellería de Política Social ao aveiro Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda de persoas físicas. 

PROGRAMA DE APOIO A INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC - Imagen 1


#PoliticaSocial  #LarProSaludMental

Noticias relacionadas

Programa CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO 2 jul

Programa CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO

02/07/2024 Programas
Programa de atención domiciliaria a persoas con Trastorno Mental Grave e as súas persoas achegadas.
Programa de PROMOCIÓN DO USO RESPONSABLE DAS TECNOLOXÍAS PARA A RELACIÓN, A INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TRIC), DIRIXIDO ÁS FAMILIAS E Á CONTORNA EDUCATIVA DOS MENORES CON IDADES COMPRENDIDASENTRE 10 E 16 ANOS “PROTEXE-TEC” 2 jul

Programa de PROMOCIÓN DO USO RESPONSABLE DAS TECNOLOXÍAS PARA A RELACIÓN, A INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TRIC), DIRIXIDO ÁS FAMILIAS E Á CONTORNA EDUCATIVA DOS MENORES CON IDADES COMPRENDIDASENTRE 10 E 16 ANOS “PROTEXE-TEC”

02/07/2024 Programas
Educación, formación e sensibilización das familias e persoal educativo, no uso seguro e responsable das TRICs, de cara á detección e prevención de adiccións tecnolóxicas.
Programa VIDA-P: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS VIGILANTES DE AYUDA 2 jul

Programa VIDA-P: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS VIGILANTES DE AYUDA

02/07/2024 Programas
Formación a profesionales sociosanitarios/as de entidades sociales de Galicia en prevención, intervención y posvención de la Conducta Suicida.