Recursos: Residencia, Centro Menores Chavea, y CEE Servilar

PROGRAMA: Calidade de Vida no Domicilio.

Publicado: 01 de junio de 2023, 13:22
  1. Programas
PROGRAMA: Calidade de Vida no Domicilio.

DESCRIPCIÓN: Programa que procura favorecer a permanencia das persoas con trastorno mental no seu entorno habitual, promovendo a autonomía e calidade de vida. 

CALENDARIO: 01-01-2023 A 31/12/2023

 

PROGRAMA: Calidade de Vida no Domicilio. - Imagen 1

Noticias relacionadas

Programa CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO 2 jul

Programa CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO

02/07/2024 Programas
Programa de atención domiciliaria a persoas con Trastorno Mental Grave e as súas persoas achegadas.
Programa de PROMOCIÓN DO USO RESPONSABLE DAS TECNOLOXÍAS PARA A RELACIÓN, A INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TRIC), DIRIXIDO ÁS FAMILIAS E Á CONTORNA EDUCATIVA DOS MENORES CON IDADES COMPRENDIDASENTRE 10 E 16 ANOS “PROTEXE-TEC” 2 jul

Programa de PROMOCIÓN DO USO RESPONSABLE DAS TECNOLOXÍAS PARA A RELACIÓN, A INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TRIC), DIRIXIDO ÁS FAMILIAS E Á CONTORNA EDUCATIVA DOS MENORES CON IDADES COMPRENDIDASENTRE 10 E 16 ANOS “PROTEXE-TEC”

02/07/2024 Programas
Educación, formación e sensibilización das familias e persoal educativo, no uso seguro e responsable das TRICs, de cara á detección e prevención de adiccións tecnolóxicas.
Programa VIDA-P: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS VIGILANTES DE AYUDA 2 jul

Programa VIDA-P: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS VIGILANTES DE AYUDA

02/07/2024 Programas
Formación a profesionales sociosanitarios/as de entidades sociales de Galicia en prevención, intervención y posvención de la Conducta Suicida.