Recursos: Residencia, Centro Menores Chavea, y CEE Servilar

Programa: APOIO Á INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC

Publicado: 10 de enero de 2024, 11:35
  1. Programas
Programa: APOIO Á INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC

 Inicio do programa sobre apoio e mellora da empregabilidade dirixido a persoas con Trastorno Mental Grave.

CALENDARIO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Noticias relacionadas

Programa CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO 2 jul

Programa CALIDADE DE VIDA NO DOMICILIO

02/07/2024 Programas
Programa de atención domiciliaria a persoas con Trastorno Mental Grave e as súas persoas achegadas.
Programa de PROMOCIÓN DO USO RESPONSABLE DAS TECNOLOXÍAS PARA A RELACIÓN, A INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TRIC), DIRIXIDO ÁS FAMILIAS E Á CONTORNA EDUCATIVA DOS MENORES CON IDADES COMPRENDIDASENTRE 10 E 16 ANOS “PROTEXE-TEC” 2 jul

Programa de PROMOCIÓN DO USO RESPONSABLE DAS TECNOLOXÍAS PARA A RELACIÓN, A INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (TRIC), DIRIXIDO ÁS FAMILIAS E Á CONTORNA EDUCATIVA DOS MENORES CON IDADES COMPRENDIDASENTRE 10 E 16 ANOS “PROTEXE-TEC”

02/07/2024 Programas
Educación, formación e sensibilización das familias e persoal educativo, no uso seguro e responsable das TRICs, de cara á detección e prevención de adiccións tecnolóxicas.
Programa VIDA-P: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS VIGILANTES DE AYUDA 2 jul

Programa VIDA-P: PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS VIGILANTES DE AYUDA

02/07/2024 Programas
Formación a profesionales sociosanitarios/as de entidades sociales de Galicia en prevención, intervención y posvención de la Conducta Suicida.